Thien Xuan Hotel

Địa chỉ: 108 - 110 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam    Reservation Line: +8428 38229160

Liên hệ

Thien Xuan Hotel
Add: 108 - 110 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +8428 38229160
Hotline: +8428 38229160
Email: info@thienxuanhotel.com.vn


loading